Verkoop

U wenst uw woning te verkopen? Bekijk hier wat Vastgoed Glorieux voor u kan betekenen!

De verkoop van een woning kan je dan ook in vier fases opdelen.

 

1. De te koopstelling

Vooraleer we de woning kunnen bezoeken met potentiële kopers moeten we eerst een verkoopsdossier samenstellen. Een goed verkoopdossier is belangrijk zodat potentiële kopers meteen alle relevante informatie over de woning kunnen verkrijgen.

 Wat bevat een goed verkoopdossier:

- Waardebepaling 
- Eigendomstitel
- Epc
- Elektrische keuring
- Watertoets
- Stedenbouwkundige inlichtingen
- informatie over mede-eigendom
- Bodemattest
- info historisch erfgoed
- omgevingsinfo
- mazouttank keuring
- …
 

 Bij de zoektocht naar al deze documenten begeleiden wij u in deze zoektocht.

 

2. De zoektocht naar een koper

 Een woning verkopen is meer dan de woning bezichtigen met potentiële kopers. Om de hoogst mogelijke verkoopprijs te realiseren heb je meer dan 1 potentiele koper nodig.

 Hoog aantal potentiele kopers = hoge verkoopprijs!! Hoe zorgen we voor een hoog aantal potentiele kopers?

 Er wordt een advertentie geplaatst op verschillende professionele websites & sociale media:

 • VastgoedGlorieux
 • Immoweb (EXTRA LARGE)
 • Immovlan
 • Zimmo
 • Facebook

 Er worden gepersonaliseerde advertenties geplaatst in reclamebladen zoals De Zondag.

 Verschillende soorten bezoeken:

 • Standaard bezoek
 • Openwoning dag
 • Biedmoment

Mailing: Vastgoed Glorieux heeft een uitgebreide databank met potentiële kopers. Onze profesionele vastgoedsoftware maakt automatisch een matching met uw woning en potentiele kopers. De potentiele kopers krijgen dan automatisch een mailtje met de info over uw woning.

 

3. De verkoop

De belangrijkste fase van het gehele proces is de verkoop zelf. Wat zijn de voorwaarden om tot een verkoop te komen?

Een verkoop komt tot stand wanneer een koper en verkoper een akkoord hebben over de prijs. Hoe zorgen we ervoor dat het voorstel van de potentiele koper het hoogst mogelijke voorstel is?

Voordat we een woning met een potentiele koper bezoeken zitten we eerst eens samen met de kandidaat om de essentieelste zaken even te overlopen.

Wat is het budget van de koper? Wat zijn de minimumvereisten van de woning? Cruciale info om de kandidaat koper te overtuigen om een zo hoog mogelijk bod uit te brengen.

 

4. Service na verkoop

 Nadat er een verkoop tot stand is gekomen doen wij nog het volgende voor u:

 • opstellen van een waterdichte verkoopovereenkomst
 • Controleren of het voorschot betaald werd door de koper
 • De overeenkomst bezorgen aan de aangestelde notaris
 • Meterstanden opnemen en overzetten
 • Aanwezig zijn bij de notariële akte